Notice: WP_Scripts::localize je bil zahtevan nepravilno. Parameter $l10n mora biti polje. Za podajanje poljubnih podatkov skriptam, uporabite funkcijo wp_add_inline_script(). Za več podrobnosti si oglejte razhroščevanje v WordPressu. (To sporočilo je bilo dodano v izdaji 5.7.0.) in /home/zaposlit/public_html/wp-includes/functions.php on line 5663
Preloader

Nalagam

Prosta delovna mesta v Gorenjski regiji

GORENJSKA REGIJA PO VEČJIH MESTIH

Gorenjska je gorata alpska pokrajina ob zgornjem delu reke Save v Sloveniji. Pokrajina sodi med gospodarsko najbolj razvite predele Slovenije z močno in raznovrstno industrijo, obrtjo in turizmom, tako poletnim kot zimskim. V kmetijstvu izstopa živinoreja in poleg nje izkoriščanje gozdov. Veliko kmetijskih zemljišč je v hribovskem in višinskem območju. Večja mesta so Kranj, Jesenice, Tržič, Škofja Loka, Domžale in Medvode.

Prosta delovna mesta Kranj – zaposlitev v kraju

Kranj ima kot največje mesto Gorenjske močno tradicijo elektronske in gumarske industrije. Tukaj zaposlitev Kranj zelo potrebuje v Gorenjskih elektrarnah, Iskraemeco, Iskratel in v Savi Kranj. Prosta delovna mesta Kranj ponuja tudi v lesni industriji, obrtništvu in trgovinah.

Zaposlitev, prosta delovna mesta - Zaposlitve.org Naslovna-slika-5-Kranj-Luka-Dakskobler-Small Prosta delovna mesta v Gorenjski regiji Uncategorized

Znan je tudi kot športno mesto, ki ima športni park. V parku lahko najdemo nogometno igrišče z umetno in naravno travo, teniška in košarkarska igrišča ter notranji in zunanji bazen. 

Ne smemo pozabiti omeniti radio Kranj to je njihov lokalni radio. Zaposlitev Kranj na tem radiu oglaša vsak dan. Prosta delovna mesta Kranj oglaša tudi po spletu in časopisih. 

Prosta delovna mesta Jesenice – zaposlitev v kraju

Občina Jesenice se razprostira na skrajnem severozahodu Slovenije. Na severu jo omejuje avstrijska meja za Klekom, Golico in Sedlom Suha. Na zahodu pa karavanški predor, ki je obenem tudi najkrajša cestna povezava Gornjesavskega in širšega slovenskega območja z Zahodno Evropo. 

Prosta delovna mesta Jesenice ponujajo v več različnih krajih, kot so: delavsko, železarsko, hokejsko, obmejno gostoljubno mesto in občinsko središče.

Zaposlitev, prosta delovna mesta - Zaposlitve.org 4bc0d6ba-98fb-4b92-b597-d73b91ddee18 Prosta delovna mesta v Gorenjski regiji Uncategorized

Bogata in pestra zgodovina Jesenic je pustila dolgotrajen pečat. Ne le pri prebivalcih, ki tu živijo in delajo, ampak tudi v kraju. Zaposlitev Jesenice kot občina ponuja tudi avstrijskim prebivalcem, kateri so tik čez mejo. Številni ohranjeni kulturni spomeniki, prenekatera pročelja jeseniških mestnih poslopij, mnoge razstavljene najdbe in še številnejši ohranjeni zapisi zbudijo obiskovalcu, ki ga je pot namenoma ali kako drugače zanesla v ta kraj, željo, da si ga podrobneje ogleda in razišče.

Naravne lepote okolice Jesenic, prelepe vasice, planine, bližnji vrhovi, reke in potoki, smučišča in gozdne poti , kateri delodajalci na teh mestih ponujajo prosta delovna mesta Jesenice še kako z veseljem pokažejo v vsej svoji lepoti. Seveda pa radovednega in vedoželjnega turista, ki se je prej dodobra seznanil z mestom in njegovimi znamenitostmi, zlahka zvabijo v svoj objem, ga očarajo in mu omogočijo, da si oddahne in nabere svežih moči. Ker je kraj turistično obiskan, zaposlitev Jesenice ponujajo tudi v hotelih in apartmajih.

Prosta delovna mesta Tržič – zaposlitev v kraju

Tržič je manjši kraj na gorenjskem a zelo znan po stari tradiciji, kjer se vsako leto odvija Šuštarski sejem na katerem se najde tudi zaposlitev Tržič je še vedno močan v čevljarski industriji. 

Zaposlitev, prosta delovna mesta - Zaposlitve.org trzic-net_trzic-miza Prosta delovna mesta v Gorenjski regiji Uncategorized

Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del občine pa predstavljajo uravnave. Le-te pripadajo severnemu delu Ljubljanske kotline in jih imenujemo Dobrave. Junija oživijo tržiške planine, vabijo številne tematske poti, vrata pa odprejo tudi planinske koče, za katera prosta delovna mesta Tržič išče tudi preko javnih del. 

Čevljarstvo je Tržič v preteklem stoletju močno zaznamovalo in vplivalo na življenje prebivalcev. Imajo pot industrije, po kateri vas vodijo kovinski odtisi čevljev na tleh. Le-ti vas usmerjajo po celotnem zgodovinskem jedru in opozarjajo na točke, kjer je bilo čevljarstvo skozi zgodovino najbolj prisotno. 

Zaposlitev Tržič nima prav veliko. Stoji pa tam znana Trio Tržiška industrija obutve in Konfekcije za katero prosta delovna mesta Tržič privablja še vedno nov uspešen in produktiven delovni kader. 

Prosta delovna mesta Škofja Loka – zaposlitev v kraju

Zaposlitev Škofja Loka v občini je največja v sekundarnih dejavnostih, sledijo kvartarni sektor, terciarni sektor in na koncu primarni sektor. Škofja Loka je območje z visokim deležem dnevnih migrantov. Za Škofjo Loko je značilna dvojna migracija: precejšnje število ljudi se vozi na delo v Škofjo Loko iz drugih občin, medtem ko velik del Škofjeločanov odhaja na delo izven občine. Prosta delovna mesta Škofja Loka torej nudi tako domačinom, kot prebivalcem drugih občin.

Zaposlitev, prosta delovna mesta - Zaposlitve.org cropped_skofjaloka2537 Prosta delovna mesta v Gorenjski regiji Uncategorized

Prevladujoča gospodarska panoga občine je še vedno industrija, ki je zgoščena v bližini železniške postaje, kjer sta industrijska in obrtna cona. Zaposlitev Škofja Loka redno objavlja tudi na strani svoje občine. V občini so dobro zastopane tudi storitvene dejavnosti. Kmetijstvo je vse manj pomembno, vendar se njegova nekdanja pomembnost še vedno kaže v obliki poselitve, obliki in zgradbi naselij in hiš, razdelitvi zemljišč in drugih značilnosti naselij.

Mesto ima dobro razvito družbeno javno infrastrukturo izobraževalnih zavodov, številnih športnih objektov, kulturnih ustanov in društev, omrežje socialnih in zdravstvenih storitev kateri prosta delovna mesta Škofja loka lahko nudi širšemu prebivalstvu. 

Prosta delovna mesta Domžale – zaposlitev v kraju

Ali veste da ima občina Domžale kar 7 osnovnih šol? To so Osnovna šola Venclja Perka, v centru stoji Osnovna šola Domžale, na Rodici sta Osnovna šola Rodica in Osnovna šola Roje, v Preserjah je Osnovna šola Preserje pri Radomljah, v Dobu Osnovna šola Dob in v Dragomlju Osnovna šola Dragomelj. Imajo pa tudi Srednjo šolo Domžale, ki ima dve enoti: gimnazijo ter poklicno in strokovno šolo. Obe sta v središču mesta. V Domžalah je tudi višje šolska ustanova Biotehniška fakulteta – oddelek za zootehniko na Rodici.  Glede na veliko potrebo po izobraževanju mladih, prosta delovna mesta Domžale nudijo predvsem v šolstvu. Sem spadajo seveda tudi vzgojitelji, čistilke, kuharji in še in še, saj zaposlitev Domžale nudijo na različnih delovnih mestih v šolstvu in izven njega.

Prosta delovna mesta Domžale ponujajo tudi pri svojem časopisu, to sta Domžalski lokalni časopis Slamnik in Domžalske novice. Tukaj se iščejo potrebe tekstopiscev, novinarjev in urednikov ter grafičnih oblikovalcev.

Zaposlitev, prosta delovna mesta - Zaposlitve.org 1136204 Prosta delovna mesta v Gorenjski regiji Uncategorized

Imajo tudi radijsko postajo – Radio Hit, ki danes znan po celotni državi. Zaposlitev Domžale rade ponujajo tudi preko oglasov na tem radiu.  

Prosta delovna mesta Medvode – zaposlitev v kraju

Medvode, kraj, ki je nastal na sotočju Sore in Save. Po tem, da je »med vodama«, je tudi dobil svoje ime. Skoznje poteka tudi pomembna prometna cesta, ki povezuje Gorenjsko in Ljubljano.

S postavitvijo potrebne infrastrukture (železnica, izgradnja cest ipd.) se je vzpodbudil razvoj industrije, kjer je vodilno vlogo imel obrat papirnice v Goričanah. Veliko novih zaposlitev Medvode še vedno ponujajo prav v papirnici, kjer se potrebuje večja količina delavcev. 

Zaposlitev, prosta delovna mesta - Zaposlitve.org medvode Prosta delovna mesta v Gorenjski regiji Uncategorized

Pred prvo svetovno vojno je v Medvodah začela delovati tovarna olja, nekoliko kasneje pa še tekstilna in mizarska tovarna. Navedene tovarne so skupaj z Donitom, ki je nastala šele po drugi svetovni vojni, predstavljale temelj sedanje industrije, ki je, razen goričanske papirnice, večinoma skoncentrirana ob sotočju rek Save in Sore. Večina prebivalstva se je, vse do sredine prejšnjega stoletja, preživljala z delom v medvoških in kranjskih tovarnah. Prosta delovna mesta Medvode še dandanes ponujajo prav v proizvodnjah. Prav tako se je del prebivalstva ukvarjal s kmetijstvom, gozdarstvom in čebelarstvom ali pa z domačimi obrtmi, kot so kovaštvo, kolarstvo, sedlarstvo, ključavničarstvo, zidarstvo, čevljarstvo, krojaštvo, trgovina in gostinstvo. Trenutno hidroelektrarna predstavlja eno izmed najpomembnejših gospodarskih pridobitev, kjer prosta delovna mesta Medvode nudijo vsakemu, ki je pripravljen na nove izzive.  

Prav tako občina Medvode postaja eno izmed privlačnejših turističnih središč, predvsem za domače turiste, ki večinoma prihajajo iz Ljubljane. Zaposlitev Medvode namreč ponujajo tudi tistim, ki se iz mest in betona želijo odmakniti malo bolj v naravo. Tako bi lahko rekli, da območje Medvod predstavlja nekakšna zelena vrata glavnega mesta Slovenije.

V kolikor želite kontakte delavca pokličite 090 73-73 ali si uredite mesečno članarino.