Preloader

Nalagam

image

Za svoj denar, ki ga plačate računovodskemu servisu, pri P9 SVETOVANJE D.O.O. dobite konkretni rezultat

P9 SVETOVANJE D.O.O. je računovodski servis, ki razume potrebe podjetij na področju računovodstva, knjigovodstva in spremljave njihovega poslovanja. Obenem opravlja tudi računovodsko svetovanje  za male in srednje velike pravne osebe (d. o. o.), samostojne podjetnike (s. p.), zavode, društva, in druge zasebnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike). Ponudijo vam lahko opravljanje vseh računovodskih storitev, davčnega svetovanja, izdelave poslovnih načrtov ali pa le opravljanje določenega dela računovodstva.

Knjigovodske in računovodske storitve obsegajo vse od vodenja poslovnih knjig (enostavno in dvostavno knjigovodstvo), vodenja analitike osnovnih sredstev, obračuna prispevkov za zasebnike in plač ter drugih prejemkov, obračuna DDV – s predpisanimi obrazci, izdelave letnih in medletnih bilanc oz. zaključnih računov, obračuna davka od dohodka pravnih oseb in dohodka iz dejavnosti, obračuna zamudnih obresti itd.

education10

Vsekakor se zavzemajo za zadovoljstvo svojih strank, kar dosegajo s kvalitetno in pravočasno opravljenim delom. Vsaka njihova stranka ne bo samo zaporedna številka v programu za vodenje knjig, ker se posvetijo vsakemu podjetju posebej in tako poskrbijo za optimalno, zakonito davčno obremenitev ter za dodaten prihranek, ki je v prid odločitvi za računovodski servis.

Če želite imeti urejeno računovodstvo, da vas vaš računovodja sproti opozarja na nepravilnosti in skozi vse leto optimizira vaše davčne obveznosti, je P9 SVETOVANJE D.O.O. pravo za vas!

Prilagodljivost željam in potrebam strank ter profesionalost sta odliki podjetja P9 SVETOVANJE D.O.O., računovodskega servisa, z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodstva.

V kolikor želite kontakte delavca pokličite 090 73-73 ali si uredite mesečno članarino.