Preloader

Nalagam

image

Za brezskrbna potovanja in transporte vseh tovorov, podjetje TTN D.D.

logo7

Razojov podjetja nekoč in vse do danes

Zgodovinski razvoj uspešnega podjetja sega že v leto 1964, ko je delovalo kot delavnica za vzdrževanje kmetijske mehanizacije. Delavnico je nekaj let pozneje prevzelo podjetje Transavto Postojna. Kot TOZD Delavnica Cerknica je delovalo do leta 1978, ko je prešlo v podjetje Avtomontaža Ljubljana, kot TOZD Tovarna transportnih naprav Cerknica, v njeni sestavi. Leta 1981 je bila zgrajena nova tovarna v Podskrajniku 17 v Cerknici, kjer podjetje posluje še danes. Ob koncu leta 1989 se je razdružila in postala samostojno podjetje. V začetku leta 1997 se je preoblikovalo v delniško družbo. Po končanem procesu lastninjenja večinski delež pripada upravi, ostalo zaposlenim in bivšem zaposlenim.

S storitvami do poslovnih uspehov

Dolg obstoj in poslovne uspehe dokazujejo s proizvodno dejavnostjo podjetja, ki je izdelovanje raznih kovinskih konstrukcij. V proizvodnem procesu namreč uporabljajo laserski stroj, kar zagotavlja kvalitetno izdelavo in hiter odzivni čas za naročen izdelek. Podjetje TTN d.d. je preneslo dejavnosti na novo ustanovljeni podjetji. TTN avto d.o.o. torej opravlja dejavnosti tehničnih pregledov, avtopralnice in vzdrževanja vozil. TTN nadgradnje d.o.o. opravlja proizvodno dejavnost. Proizvodna dejavnost zajema proizvodnjo kovinskih konstrukcij, kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev, dvigalnih in transportnih naprav, nadgradenj, prikolic in polprikolic, storitev laserskega razreza pločevine.

Poslovanje temelji na kakovosti

Kakovost dela se kaže v dolgoročni uspešnosti, ki temelji na trajnem zadovoljstvu kupca. Oceno dosežene kakovosti prepuščajo kupcu. Vse aktivnosti usmerjajo v zadovoljevanje in preseganje potreb, utrjevanje partnerstva in medsebojnega zaupanja. S stalnimi izboljšavami procesov, proizvodov kot tudi storitev znižujejo stroške in usmerjajo sredstva ter zaposlene v razvoj novih proizvodov in storitev.   Podjetje je v letu 2006 tudi pridobilo certifikat ISO 9001/2000.

1_8bc5441d7fac2e267f9e2155a3851cbf 1_a7d7713cd6251050f69056d4c3c845b5 1_d6c9561f9e74610f491521b26e8ecd2e 1_e71bd1db9c60c8d021d6bd4d15bf9116

Prepoznavno, zaupanja vredno podjetje z dolgoletnimi izkušnjami tako v Sloveniji, kot tudi v tujini.

V kolikor želite kontakte delavca pokličite 090 73-73 ali si uredite mesečno članarino.