Vsebina

star 65 let,od februarja 2016 v pokoju in 35 let v gostinstvu (24 let kot samostojni gostinec)