Vsebina

Splošno pomembne podatke najdete v datoteki ‘CV-Europass-Robert-Petric.pdf’, pravzaprav življenjepisu.