Vsebina

Življenjepis je pripet; lahko razberete splošne značilnosti, znanja, izkušnje iz dosedanjih služb in neposreden ter posreden opis.

 

Lastnosti: ciljna usmerjenost, ustvarjalnost, analitično razmišljanje, …
Izkušnje: timsko delo, usklajevanje naročnik-izvajalec, delo v tujini, …

Cilji: doseganje rezultatov, zadostitev zahtevam, pozitivna bilanca, …