Vsebina

OSEBNI PODATKI

Martina Kelemina
Ulica Staneta Severja 14,

SI-2000 Maribor (Slovenija)
070718742
Martina.Kelemina1@gmail.com
Spol Ženski | Datum rojstva 19. aprila 1991 | Državljanstvo: slovensko
DELOVNE IZKUŠNJE
november 2012–september 2013 strežba hrane in pijače ( študentsko delo)
Računovodski servis KEST D.O.O.
Sokolska ulica 44, 2000 Maribor (Slovenija)
– strežba hrane in pijače
– izdajanje računov
– čiščenje delovnega prostora
– nabava pijače
Januar 2012-november 2012 delo v trafiki (Kiosk)
– prodaja blaga
– naročanje blaga
– preverjanje zaloge
oktober 2011–oktober 2011 pomoč na prireditvi ( študentsko delo)
ME SKUPINA, marketing, prireditve in druge športne dejavnosti, d.o.o.
Kamniški breg 2 SI-2351 Maribor (Slovenija)
– usmerjanje kolesarjev
– razdelitev štartnih številk
– razdelitev nagrad
maj 2011–maj 2011 delo v pisarnah ( počitniška praksa)
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije d.d.
Vetrinjska ulic a2 SI-2000 Maribor (Slovenija)
www.elektro-maribor.si
– prevzemanje klicev v klicnem centru
– pisanje dopisov
– pošiljanje pošte
– arhiviranje dopisov
– čiščenje delovnega prostora
– delo v vložišču

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
KOMPETENCE
01. septembra 2006–06. julija
2011
Ekonomski tehnik V.
Srednja Ekonomska šola Maribor
Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor (Slovenija)
– Slovenščina
– Matematika
-Angleščina
– Nemščina
Materni jezik slovenščina
Drugi jeziki RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE
Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno
sporazumevanje Govorno sporočanje
angleščina A2 A2 A1 A1 A1
nemščina B1 A2 A1 A1 A1
hrvaščina B2 B1 B1 B1 A1
srbščina B1 B1 A1 A1 A1
Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik – B1/B2: Samostojni uporabnik – C1/C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir
Komunikacijske kompetence – Zmožnost delovanja v timu
– Sposobnost empatičnega poslušanja
– Smisel za skupinsko delo
– Sposobnost javnega nastopanja
– Sposobnost obvladovanja konfliktov
– Smisel za humor
– Prijaznost, strpnost, iskrenost, doslednost
-Nekonfliktnosti, razumevanje drugih
Organizacijske/vodstvene
kompetence
– Sposobnost vodenja in pogajanja
-Usposabljanje na delovnem mestu
– Usklajevanje in organizacija dela
Strokovne kompetence – 10-prstno slepo tipkanje
– 200 – usposabljanje Računovodstva
Računalniške kompetence – Microsoft Word
– Microsoft Excel
– Microsoft Power Point
– E-pošta
Vozniško dovoljenje AM, B