Vsebina

Sem dijakinja , ki je končala splošno srednjo šolo, sedaj obiskujem poklicni tečaj za ekonomskega tehnika.

Sem z okolice Ormoža.

Obvladam angleščino in pasivno nemščino, sem komunitaktivna oseba, delavna in timsko usmerjena. Svoj čas hočem izkoristit zato, da  nagradim svoje izkušnje in pridobim delovne izkušnje.